Cover klantervaring Melissa

Cover klantervaring Melissa

Wat doe je als je vriendin met de liefde van haar leven gaat trouwen? De veertigjarige Renate Kuipers-Bodok uit Wijk bij Duurstede wist hier wel raad mee. Samen met vijftien andere vriendinnen maakten zij een tijdschrift vol met leuke herinneringen aan hun vriendin Melissa de Groot die in 2016 is getrouwd.

Vrienden voor het leven

Als driejarig meisje kwam Renate naast Melissa te wonen. Nu, 37 jaar later, zijn ze nog steeds goede vriendinnen. Renate: “Melissa en ik hebben samen heel wat bloemetjes buiten gezet! Eén van de allermooiste momenten was toch wel toen we erachter kwamen dat we allebei tegelijk zwanger bleken te zijn van ons eerste kindje. Afgelopen jaar mochten we ook nog eens allebei in ‘t huwelijksbootje stappen en waren we getuige bij elkaar op de bruiloft. Hoe waardevol en een kroon op onze vriendschap!”

Renate en haar vriendin

Renate: “Deze foto is gemaakt op mijn bruiloft in Curaçao. Melissa is later in dat jaar getrouwd in Wijk bij Duurstede.”

Renate wilde Melissa op haar bruiloft in de schijnwerpers zetten en haar een uniek en blijvend cadeau meegeven. Renate: “Niet een gewoon cadeautje uit de winkel, maar juist een meer eigen en persoonlijk geschenk.” Samen met de andere vriendinnen van Melissa ging zij aan de slag met het maken van een krant.

Liever een tijdschrift

Tijdens het maken van de krant, kwamen ze er al snel achter dat ze te veel tekst en foto’s hadden. Marieke kwam toen op het idee om een tijdschrift te maken, waarin ze alle tekst en foto’s wel kwijt konden. Nadat ze eerst een ander bewerkingsprogramma hadden geprobeerd om een tijdschrift mee te maken, kwamen ze terecht op de website van Jilster. Ze waren het er samen al snel over eens dat het werken met het online programma van Jilster veel eenvoudiger én goedkoper was. Renate: “We vonden Jilster veel gebruiksvriendelijker, makkelijker om teksten mee in te voegen en afbeeldingen in te plaatsen. Ook sprak de uitstraling ons meer aan en vonden we het programma er overzichtelijker uitzien.”

Eenmaal Jilster ontdekt, gingen ze met veel enthousiasme aan de slag. Volgens Renate net iets té bevlogen. Renate. “Als we iets meer de tijd hadden genomen om het online programma te leren kennen, hadden we bepaalde dingen misschien wel anders gedaan. Ik denk dat we dan meer gebruik zouden hebben gemaakt van de voorbeeldsjablonen, zodat het er allemaal net wat gelikter uit was komen te zien.”

Afwisseling

Iedereen heeft zijn of haar eigen stuk aangeleverd. Ook de familieleden van Melissa schreven een verhaaltje en droegen jeugdfoto’s van Melissa aan. Vervolgens hebben twee vriendinnen alle stukjes verwerkt tot één samenhangend geheel. Hierover zegt Renate: “Juist omdat iedereen werd vrijgelaten om zijn of haar eigen tekst te schrijven, werd het tijdschrift afwisselend en daardoor zeer verrassend om doorheen te bladeren.” Naast de persoonlijke verhaaltjes hebben de vriendinnen losse pagina’s aan het tijdschrift toegevoegd, zoals een pagina met Facebook comments over het bruiloftsfeest, een kruiswoordpuzzel en een horoscopenpagina die een voorspelling gaf over het toen nog kersverse huwelijk van Melissa en Simon. Ook werd het tijdschrift gevuld met mooie huwelijksspreuken.

De bruiloftsglossy werd na de bruiloft aan het bruidspaar overhandigd. Iedereen reageerde ontzettend positief op het tijdschrift. Renate: “Ook het geven van het tijdschrift was een prachtig, maar emotioneel moment. Het is zo fijn om de herinneringen die je aan elkaar hebt ook op papier te hebben en om deze samen te bekijken onder het genot van een glaasje wijn.”

– Tipje van de sluier:
Je eigen kruiswoordpuzzel maak je gratis en heel eenvoudig op ‘Woordzoeker maken’.

Cover tijdschrift student Social Work
Zuyd Hogeschool in Sittard laat hbo-studenten Social Work aan het einde van hun tweede studiejaar een eigen tijdschrift maken. Een tijdschrift waaruit moet blijken dat ze de basis van de eerste twee jaar van hun studie beheersen, een proeve van bekwaamheid. Een toetsvorm opgezet door Matthias Deleu, Alexandra Jacobs en Frans Roovers van Zuyd Hogeschool.

 

Basisproef

Drie jaar geleden veranderde het curriculum van de bacheloropleiding Social Work. Een opleiding waarin studenten opgeleid worden tot een generalistische professional met een specialisatie in het sociale domein. In Social Work 2.0 wordt in de eerste twee jaar van de studie een stevige basis gelegd. De vraag die Matthias Deleu en Alexandra Jacobs zich toen stelden, was hoe kunnen onze studenten – individueel – laten zien wat ze van de eerste twee jaar van hun studie hebben opgestoken. Matthias: “Het moest een basisproef, proeve van bekwaamheid, worden die niet saai was. Onze zoektocht bracht ons bij het maken van een tijdschrift door de student in een online omgeving die zeer transparant en zeer snel is. Individueel maakt iedere student verschillende opdrachten waarin competenties worden verwerkt die ze moeten beheersen en waar ze op worden getoetst. De opdrachten plaatsen ze in de vorm van korte artikels in een tijdschrift.” Het is dit jaar voor de derde keer dat Zuyd Hogeschool zijn studenten Social Work een eigen tijdschrift laat maken.

 

“Door het maken van een glossy kunnen we integraal beoordelen of de student de competenties op niveau beheerst.”

 

Gestroomlijnd

“Als coördinatoren zorgen Alexandra en ik ervoor dat alles binnen een blok goed loopt”, vervolgt Matthias. “In de maanden mei – juni zijn de studenten in dit blok negen weken met het tijdschrift bezig. Na zes weken is het af en volgt een acquisitiegesprek waarin de student aan de hand van het tijdschrift zichzelf positioneert. Dit gesprek zorgt ervoor dat ze heel goed weten wat ze te bieden hebben. Hier etaleren ze hun kennis en kunde, voordat ze op stage gaan in het derde jaar.”

“Iedere student maakt negen verplichte opdrachten. Van een interview met iemand uit het werkveld, een review van boeken uit het sociale domein, een top drie van inspirerende denkers tot drie – voor de student – belangrijke methodieken en het schrijven van een essay. In totaal zijn er vierentwintig opdrachten. Een grote vrije keus vinden wij ook belangrijk, omdat het tijdschrift echt van de student moet zijn. De opmaak lieten we helemaal los, dat deden ze zelf.” Voorbeelden van vrije opdrachten zijn “politieke voorkeur”, “waar ik trots op ben” en het onder de loep nemen van de eigen socialisatie.

Matthias: “Voor de student is het belangrijk dat de toetsing bij aanvang helder is. Samen met Alexandra, die ook in het lectoraat Professioneel Beoordelen zit, hebben wij dit blok zo opgezet dat iedere opdracht beoordeeld wordt met behulp van rubrics. Daarin staat onder meer wat een student (minimaal) moet doen om een voldoende of excellente beoordeling te halen. Op deze manier kunnen studenten transparant werken en worden ze transparant beoordeeld. De tutor beoordeelt de opdrachten van zijn studenten. Het schrijven van een essay, dat een belangrijk en zwaar onderdeel is van dit blok, wordt random uitgedeeld aan tutor-collega’s voor een objectieve beoordeling. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de student – los van zijn/haar tutor – een beschouwelijk stuk schrijft met een eigen, persoonlijke visie over hedendaagse, sociale verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.“

 

Zie hieronder een aantal covers van tijdschriften die de studenten gemaakt hebben:covers studenten social work

Co-productie

Alles van het tijdschrift is individueel. Door deze toetsvorm ‘zie’ je de individuele student. Op zekere hoogte wordt er ook samengewerkt. Ongeveer een keer in de week bespreekt een tutor met een groep van twaalf studenten de opdracht. De studenten worden daarin door de tutor gecoacht. Dit is een moment waarop ze elkaar kunnen helpen en inspireren, dingen initiëren of al verwerken. “De weg er naartoe maken we samen, dat vinden wij – als Social Workers – heel belangrijk. We evalueren altijd uitgebreid met de student en we bereiden dit blok ook voor met de student. Als docent, coördinator nemen wij de evaluatieresultaten van het voorgaande jaar mee en passen waar nodig het lesprogramma van dat blok aan. Een pool van studenten wordt hiermee benaderd en gevraagd daarop te reageren. Uiteindelijk informeren zij hun collega-studenten over de opdracht, het maken van het tijdschrift. Dit doen we ook om de hiërarchie wat weg te nemen.”

De ervaring leert

Er zitten strakke deadlines in dit blok, waarin gestuurd wordt op opdrachten. Iedere keer als een opdracht af is, wordt deze nagekeken en beoordeeld. Daarna plaatst de student zijn opdracht in het tijdschrift. Om dit goed te laten verlopen is technische ondersteuning onmisbaar. Matthias: “De afgelopen jaren hebben we geleerd dat het inleveren van de opdrachten handig is via blackboard. Hiervoor heb je iemand nodig die technisch onderlegd is, maar ook weet waar de digitale omgeving aan moet voldoen. Frans Roovers, collega-docent bij Social Work en ICT-ondersteuner op Zuyd en handig met blackboard, heeft parallel aan alle inhouden en deadlines van de opdrachten in onze omgeving op blackboard een eigen site ontwikkeld met dezelfde tijdlijn. Als de student de opdracht heeft ingeleverd, wordt deze meteen gecontroleerd op plagiaat voordat de tekst gepubliceerd wordt. De student krijgt een ‘go’ en een punt. Deze punten – met wisselende grootte wat betreft uren-investering – van alle opdrachten vormen uiteindelijk één cijfer voor de basistoets.”

‘Empoweren’

“We merkten de afgelopen jaren dat de artikelen geschreven voor in het tijdschrift, die te maken hadden met sociologie en filosofie wat ‘mager’ waren. Nu verzorgt een professional, een socioloog, een werkcollege over sociologie. Studenten krijgen een review over wat ze de afgelopen twee jaar hebben gekregen. In dit werkcollege wordt aangegeven wat wij specifiek willen terugzien aan inhoud in het tijdschrift van de student in bijvoorbeeld een boekreview of in het interview. Van de studenten verwachten we nu meer verdieping.”

Het zou zonde zijn als een student zijn/haar tijdschrift niet thuis of in het werkveld laat zien vanwege de onzekerheid als het gaat om de taal. Bij sommige studenten kwam dit naar voren uit evaluatiegesprekken. “Om de kwaliteit van schrijven op niveau te brengen, krijgen studenten schrijfles. Heel technisch met parallel daaraan het lezen van goede artikelen en essays van belangrijke mensen uit het sociale domein. Drie keer een werktraining rond schrijven moet studenten ‘empoweren’ op taal. De tutor verzorgt deze trainingen, zodat hij het schrijfproces van de student kan volgen.” Matthias geeft dit ook als advies mee aan andere collega’s: investeer in taal.

Feestelijk moment

“Voor iedere student laten we drie exemplaren drukken. Twee voor henzelf en een voor school, omdat het een officieel examendocument is. Dit is een service van school dat door studenten enorm wordt gewaardeerd. Ook voor ouders is het leuk te zien wat hun zoon of dochter op de opleiding doet en leert. De studenten zijn super trots als ze hun tijdschrift in handen krijgen en vinden het fantastisch een eigen glossy te hebben. Als de tijdschriften klaar zijn en geleverd worden, maken we daar een feestelijk moment van. Voor de student is dit belangrijk. Je bent klaar en je mag op stage!”

Om mee te geven

“De studenten waarderen het zeer om echt iets van zichzelf te maken. Andere scholen zou ik willen meegeven, probeer te vernieuwen in je toetsvorm. Het maken van een tijdschrift is een leuke, persoonlijke en kwalitatieve manier van toetsen. Als opleiding moet je er goed over nadenken, wat willen wij toetsen als we dit doen. Het is goed om in het onderwijs van elkaar te leren. Daarom kunnen collega-docenten van andere scholen contact met mij opnemen voor meer informatie over deze manier van toetsen, het maken van een eigen tijdschrift. Via telefoonnummer +31 (0)46 420 70 70 of via de mail matthias.deleu@zuyd.nl.”

Wat doe je als je geliefde directeur, die het bedrijf waarin jij werkzaam bent groot heeft gemaakt, afscheid neemt? De achtendertig jarige Imke Gaiser-Verhaeren wilde het vertrek van haar baas Arie van Vliet niet in alle stilte voorbij laten gaan. Ze trommelde het hele team van wel vijftig medewerkers bij elkaar om hun baas een onvergetelijk afscheid te bezorgen. In een korte tijd maakten ze samen met een groot aantal collega’s een tijdschrift die zij Arie op zijn laatste werkdag overhandigden.

Niet zomaar een baas

Arie heeft veertien jaar geleden de afdeling Dienst Huisvesting (DH) opgericht. De Dienst Huisvesting is onderdeel van de Technische Universiteit in Eindhoven en heeft een adviserende rol naar het College van Bestuur. Imke: “Arie was jarenlang verantwoordelijk voor de uitvoerende activiteiten op huisvestingsgebied, zoals het beheer van alle gebouwen, de installaties en de infrastructuur van de campus van de Technische Universiteit. Ook heeft hij een aantal spraakmakende projecten op zijn naam staan, waaronder bijvoorbeeld het Justitieel Complex Schiphol.

 

Bron: Tijdschrift Arie

Voor Imke was Arie niet zomaar een baas. Imke: “Direct na mijn studie ben ik bij de DH gaan werken en in die negen jaar tijd, ben ik getrouwd, verhuisd, heb ik twee kinderen gekregen, mijn rijbewijs gehaald en mijn master afgerond. Je kunt dus wel stellen dat ik onder de begeleiding van Arie een soort van volwassen geworden ben. Er zijn momenten geweest waarop ik stampvoetend of volledig in tranen zijn kantoor ben binnengelopen. Bij Arie kwam ik dan weer tot rust.”

Sprakeloos

Imke kwam een paar weken geleden op het idee om Arie een zelfgemaakt tijdschrift te geven. Een collega wees haar op de mogelijkheden van Jilster en al googlend kwam ze op de website terecht. De laagdrempeligheid van het online programma en de functie waarmee ze andere collega’s kon uitnodigen om samen aan het tijdschrift te werken, spraken haar direct aan. “Iedereen kon zijn eigen tekst en foto’s eigenhandig in het tijdschrift plaatsen. Ik vond het wel jammer dat ik niet altijd de handigheidjes, die je gewend bent van Microsoft (knippen, plakken en slepen), kon toepassen. Het kan allemaal wel, maar op een andere wijze en soms maakte dat, dat we de pagina’s in andere programma’s creëerden om deze vervolgens als pdf op de pagina te plaatsen.”

Mocht Imke in de toekomst opnieuw een gelijksoortig project moeten uitvoeren, dan maakt ze graag weer gebruik van het online programma van Jilster. Imke: “Er is niet alleen een kwalitatief goed tijdschrift afgeleverd. Ook het gebruiksgemak van het online programma is groot en je kunt met meerdere mensen tegelijkertijd aan het tijdschrift werken.”

Daarbij is ze ook superblij met alle enthousiaste reacties die ze van haar collega’s op het tijdschrift heeft gekregen. Maar het allerleukste vindt ze de reactie van Arie op het tijdschrift. “Hij was sprakeloos”, zegt ze lachend. “Dat komt niet vaak voor!”

 

 

 

Wow! Weer zo’n bijzonder tijdschrift bereikte onze mailbox. Esther heeft ‘Ons huis & interieur’ gemaakt. Voor haar vriend en voor zichzelf. “Het is een blijvende herinnering aan de geweldige tijd die we hadden in Tilburg!” zo vertelt ze.

Afscheid van Tilburg

“Sinds onze studententijd in de jaren ’90 woonden we in Tilburg. In 2001 renoveerden we grondig een typische Tilburgse arbeiderswoning. Daar hebben we met veel plezier gewoond. Vorig jaar verkochten we in twee weken dat huis om te verhuizen naar een dorp. Als afscheid van Tilburg en als herinnering aan ons fijne en mooie huis heb ik dit tijdschrift gemaakt. Volledig geïnspireerd door het blad Eigen Huis & Interieur.”

Inspiratie uit professionele bladen

“Ik was zowel fotograaf, tekschrijver als eindredacteur van het tijdschrift! Terwijl ik eraan werkte, kwamen er steeds nieuwe ideeën voor originele pagina’s. Heel praktisch dus dat je pagina’s kan toevoegen. Ik heb grote lol gehad bij het maken van de teksten omdat ik me liet inspireren door professionele bladen. Heel veel van die teksten waren ook precies van toepassing op mijn tijdschrift! De cover vind ik het mooist omdat die bijna niet te onderscheiden is van een professioneel interieur blad.”

Echt mooi tijdschrift

“Laat je inspireren door andere tijdschriften, zoals ik deed met Eigen Huis & Interieur. Let daarbij op het lettertypes, lay-out, kleurgebruik, foto’s, inhoud (de rubrieken) en teksten. Als je goed kijkt hoe de professionals dat doen en het vervolgens zelf toepast, heb je een echt mooi tijdschrift. Ik heb veel eigen foto’s gebruikt. Het was handig dat ik van te voren zo ongeveer bedacht had wat ik wilde maken en dus allerlei verschillende foto’s had om te gebruiken. Want toen ons huis eenmaal overgedragen was, kon ik daar natuurlijk geen foto’s meer maken.”

Creativiteit

Reactie van anderen op het tijdschrift waren heel positief: “Wow! Geweldig! Jij moet iets doen met je creativiteit!” hoorde Esther van mensen uit haar omgeving. En terecht! Vind je ook niet?

tijdschrift voor vriendin klant de mar

tijdschrift voor vriendin klant de mar

Priya Wannet (25) uit Arnhem heeft haar vriendin, Marriët Maasse (23) uit Veenendaal, met een zelfgemaakt tijdschrift verrast. Samen met andere vrienden en vriendinnen van Marriët heeft Priya het tijdschrift met verhalen, anekdotes, gedichten, complimenten en foto’s gevuld. In dit artikel wordt er ingezoomd op de stappen die Priya heeft gezet om tot een succesvol eindresultaat te komen. Want hoe maak je een tijdschrift voor je beste vriendin? Waar moet je beginnen? Is het veel werk? Is het leuk om te doen? Lees hier meer over in dit artikel.


De eerste ontmoeting

De vriendinnen leerden elkaar in het eerste jaar van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen kennen. Priya: “Ik ken Marriët nu vier jaar. Zij is mijn beste vriendin. We hebben een hoop te verduren gehad, maar met elkaars steun wisten we er altijd weer bovenop te komen. Marriët is op dit moment druk bezig met afstuderen, dat valt haar best zwaar. Met een zelfgemaakt tijdschrift wil ik haar een hart onder de riem steken.”

Eén overzichtelijk geheel

Ook Emile, de vriend van Marriët, en haar vriendinnen Joyce, Jackie, Reijnanda, Sylvia en Rowena zaten in het complot. De vriendinnen zijn allemaal op een andere manier met Marriët verbonden. Iedereen scheef zijn of haar eigen verhaaltje. De inhoud van het tijdschrift werd daardoor zeer uiteenlopend en daarmee extra leuk. Zo schreef de één een gedicht over Marriët en de ander stelde een top 3 samen over haar kwaliteiten. Alle persoonlijke verhaaltjes werden verzameld en door Priya op een spread geplaatst. Hierdoor werden deze verhalen één overzichtelijk geheel. Een spread bestaat uit twee tegenover elkaar liggende pagina’s in een tijdschrift. Priya: “Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van twee sjablonen die te vinden zijn in het online programma van Jilster. Daarvan heb ik alleen de kleur en het lettertype veranderd en mijn eigen foto’s eraan toegevoegd.”

Lees hier: Hoe maak je een spread?

 Minder ingewikkeld dan het lijkt

Het programma is minder ingewikkeld dan het lijkt, vindt Priya. Priya: “Het programma is voor iedereen toegankelijk. Jong én oud. Het maakt niet uit! Ik ben zelf een enorme kluns als het gaat om computertechniek. Toch kon ik met behulp van de sjablonen in het programma heel eenvoudig een tijdschrift in elkaar zetten. Op de website van Jilster is ook genoeg informatie te vinden, zoals de artikelen met tips en tricks en de handleiding. Ook het lezen van de ervaringen van anderen vond ik erg nuttig.”

Priya heeft naast een vriendenpagina ook een fotomuur, een relatie-quiz, een horoscopenpagina en een reclameadvertentie aan het tijdschrift toegevoegd. “Hiervoor heb ik ook weer gebruik gemaakt van de sjablonen die in het online programma staan. Deze zijn ingedeeld in verschillende thema’s, zoals ‘huwelijk’ en ‘verjaardag’. Ik heb eerst gekeken bij de sjablonen die bij het thema ‘vriendinnen’ staan. Ik koos iedere keer een sjabloon uit die mij aansprak en paste die dan naar mijn eigen stijl aan. Pas later ging ik ook mijn eigen ontwerpen maken.”

Een verslaving

Priya vond het maken van een tijdschrift ontzettend leuk om te doen. In haar vrije tijd zat ze graag op de bank achter haar laptop. Er waren regelmatig momenten dat ze de tijd uit het oog verloor. Priya: “Het werd een verslaving! Ik kon mijn laptop moeilijk aan de kant leggen. Ik ging op zoek naar tips die me konden helpen om mijn tijdschrift nog mooier te maken. Ik vond het artikel over het juiste kleurgebruik op je pagina zeer bruikbaar.”

Lees hier het artikel: Welke kleuren kun je het beste gebruiken op je pagina?

Priya is het meest tevreden over de cover van het tijdschrift. “Die had ik ook als eerste af. Ik had duidelijk voor ogen hoe deze eruit moest komen te zien. Over de rest van het tijdschrift deed ik wel wat langer. Ik ben ongeveer drie weken bezig geweest met 15 pagina’s. Maar het kan zeker wel sneller hoor! Ik heb voor dit project gewoon rustig de tijd genomen.”

Dankbaar

Marriët en Priya hebben afgelopen weekend in Eindhoven afgesproken. Emile was er ook bij. Hij zat naast Marriët op de bank toen Priya met een kleurrijk pakketje aan kwam zetten. Marriët: “Ik dacht eerst dat Priya een lp onder haar arm droeg toen ze bij ons binnenkwam. Ze had het cadeautje zo gek ingepakt. Toen ik het cadeau had uitgepakt, moest ik wel even een traantje wegpinken. Wat ik van mijn tijdschrift vind? Ja, hallo! Welk meisje droomt er nou niet van om als model op de cover van een tijdschrift te staan!?”

Marriët wil graag iedereen die aan het tijdschrift heeft meegewerkt nogmaals bedanken en in het bijzonder haar vriendin Priya. Marriët:

“Ik voel me zeer geliefd. Jullie lieve woorden hebben mij goed gedaan. Ik ga dit tijdschrift voor altijd bewaren en hier nog heel vaak in terugkijken.”

tijdschrift maken onderwijs horizon college

tijdschrift maken onderwijs horizon college

Miranda Ketzer-Sijm, docent Nederlands en Communicatie, en projectdocent Nella Kok, beiden werkzaam op het Horizon College in Hoorn, hebben een lesaanpak waarmee zij leerlingen enthousiast krijgen voor schrijfvaardigheid. Zij lieten eerste- en tweedejaars leerlingen Marketing en Communicatie in groepjes een tijdschrift maken.

Schrijven 2.0


Hoe maak je het schrijven voor leerlingen aantrekkelijker? Die vraag stelde Miranda zichzelf vorig jaar. “Ik vind dat leerlingen van de opleiding Communicatie goed moeten kunnen schrijven. Voor tweedejaars leerlingen ben ik vorig jaar op zoek gegaan naar een lesmethode waarmee zij hun schrijfvaardigheid verder zouden kunnen ontwikkelen. Bovendien moest de methode ook nog eens leuk zijn om mee te werken.” Gewoon een betoog schrijven wordt door leerlingen al snel saai gevonden. Maar een betoog in een zelf te maken tijdschrift wordt al veel aantrekkelijker. Het antwoord vond ze. Gedurende tien weken maakten leerlingen van Miranda in groepjes online een eigen tijdschrift waarin o.a. een betoog moest komen en een advertorial. “Door deze manier van lesgeven – het maken van een tijdschrift – kon ik veel opdrachten op het gebied van schrijfvaardigheid kwijt. In de les legde ik uit wat een betoog is, waar een advertorial aan moet voldoen en kregen de leerlingen schrijfplannen. Vanuit die input gingen ze aan de slag. “Een nieuwe, voor leerlingen aansprekende manier om met schrijven bezig te zijn.”

De diepte in

Samen een tijdschrift maken, betekent dat leerlingen – naast het verder ontwikkelen van de schrijfvaardigheid – leren samenwerken, plannen, een onderzoekende houding aannemen, afspraken maken, met deadlines omgaan, en nog veel meer. Angèle en Anouk, derdejaars leerlingen Communicatie ondervonden dat vorig jaar aan den lijve. Angèle: “We begonnen met het maken van een woordenweb. Een algemeen onderwerp, het thema van het tijdschrift, kwam in het midden. Daar omheen kwamen kleinere onderwerpen die met het thema te maken hadden. Hiervoor keken we op het internet, in andere tijdschriften en op blogs. In Excel hebben we een taakverdeling gemaakt. Wie werkt welk onderwerp uit, op welke pagina plaatsen we dat, wie is hoofdredacteur en wie is verantwoordelijk voor de vormgeving.” “Voordat je uit een thema bent dat iedereen aanspreekt! Dat was soms best lastig. Een groepje van drie, dat ging net”, vult Anouk aan. Miranda: “In het tweede leerjaar gaan de leerlingen meer de diepte in en werd voor deze opdracht de tijdschriftenmarkt onder de loep genomen. Aan welk tijdschrift is nog behoefte? En wie is de doelgroep, voor wie schrijf ik, wat willen ze lezen? Vragen die door de leerlingen eerst beantwoord moesten worden voordat ze aan de gang konden met de inhoud van hun tijdschrift.

Crossmediaal

Leerlingen van nu groeien op in een online-wereld. Hierin past het online maken van een tijdschrift in combinatie met bestaande lesmethodes. Door deze manier van lesgeven vind je aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen. Het spreekt ze aan. Hierdoor kun je ze motiveren en interesseren. Leerlingen kiezen een onderwerp voor hun tijdschrift waar ze meer over willen weten en waarmee ze aan de slag gaan. Dit verklaart voor een groot deel hun enthousiasme. Dit enthousiasme brengt de leerlingen soms verder. Miranda: “Een groepje leerlingen heeft het tijdschrift ‘Festum’ gemaakt dat over festivals gaat. Ze waren zo enthousiast dat ze een eigen website en een Facebook-account hebben aangemaakt. Ze zijn crossmediaal aan de gang gegaan. Dat was niet de opdracht, maar dat deden ze uit zichzelf. Dat is voor een docent Communicatie natuurlijk fantastisch!”

Het vervolg

Het ‘samen maken van een tijdschrift’ bracht Nella op het idee om ook de eerstejaars te laten kennismaken met deze manier van lesgeven. Nella: “Het samen maken van een tijdschrift biedt meer dan een reguliere les. In groepjes van twee gingen leerlingen aan de slag. Na vijf weken lag er een opendag-magazine over hun eigen opleiding. Op deze manier leren ze heel veel over de opleiding Marketing en Communicatie. Als verse eerstejaars verdiepen ze zich hierin door veel verschillende opdrachten uit te voeren. Bijvoorbeeld het afnemen van interviews bij docenten, oud-leerlingen en leerlingen uit een hoger leerjaar. De meiden zijn enthousiast over deze lesmethode in het eerste leerjaar. Anouk: “Je krijgt meteen een voorproefje van wat je de rest van je schooljaren kunt verwachten, bijvoorbeeld het doen van interviews, met teksten bezig zijn.”
Door deze tijdschriften tijdens een open dag te laten zien, krijgen toekomstige leerlingen een beeld van de opleiding en van een creatieve, nieuwe manier van lesgeven op het Horizon College.

Dit is een voorbeeld van een tijdschrift van een student aan de opleiding Marketing en Communicatie.

Trots

Een bijzonder moment is als het zelfgemaakte tijdschrift wordt overhandigd. Waar je weken samen met je groepje aan hebt gewerkt, is klaar! Miranda ziet het weer voor zich. “Supertrots waren ze toen ze hun tijdschrift in handen kregen. Dat mocht ook, want dit hadden ze zelfgemaakt. Dat was zo leuk! Bijna alles wat erin staat hebben ze zelf geschreven. In ieder geval staat er van iedereen een eigen betoog en een eigen advertorial in.” Angèle: “Toen ik dit had gemaakt, wilde ik nog wel een tijdschrift maken, maar dan voor mijzelf.”

Op herhaling?

Nella: “Voor dit schooljaar had ik budget aangevraagd en gekregen. Maar het is de vraag of dat volgend jaar ook lukt. Het ligt wel in de bedoeling om de eerstejaars weer een opendag-magazine te laten maken.” Ook Miranda zou het ‘samen maken van een tijdschrift’ graag een vaste plek willen geven in het tweede leerjaar van de opleiding Communicatie. Een tijdschrift maken als tool om schrijfvaardigheid bij leerlingen verder te ontwikkelen. Om te kijken of dat kan, doet Miranda nu onderzoek naar schrijfvaardigheid binnen het onderwijs op het Horizon College.

Het bekostigen van deze tool blijft een punt van aandacht. Helemaal als je veel leerlingen hebt. Het daagt uit om hier op een creatieve manier mee om te gaan. Zo heeft Nella de opendag-magazines in pdf besteld. Dat is goedkoper dan de magazines laten drukken. “Door met meerdere opleidingen een tijdschrift te maken, kun je grotere aantallen afnemen en zo de kosten drukken”, stelt Nella voor. Miranda: “Vorig jaar had ik het maken van een tijdschrift als een soort proef opgezet. Om het resultaat te delen met andere leerlingen had ik van printscreens A3 posters gemaakt van het tijdschrift. Zo hebben we magazines opgehangen in postervorm.” “Van die posters heb ik weer twee mooie collages gemaakt die in het lokaal hangen”, vult Nella aan.

Ondersteuning docenten

Het maken van een tijdschrift als lesmethode binnen het onderwijs is, biedt leerlingen veel uitdaging. Het programma om een tijdschrift te kunnen maken, behoeft geen uitleg. Leerlingen gaan gewoon aan de slag. Ze komen er wel uit. Het samen maken van een tijdschrift is een handige tool waar je heel veel schrijfvaardigheid in kunt stoppen. Om docenten binnen het onderwijs nog beter van dienst te zijn, heeft Miranda een tip ter verbetering van het programma. “Concrete handvatten en tips voor verschillende schrijfopdrachten. Ondersteuning op de inhoud. Waar moet de leerling op letten als hij een advertorial moet schrijven, hoe is een advertentie opgebouwd en een betoog? Natuurlijk helemaal mooi als er een voorbeeld bij wordt gegeven!”

“Het toppunt is dat je zelf in andere programma’s iets kunt maken en kunt uploaden in je eigen tijdschrift. Je zit niet vast aan iets.”

“Ik schrijf al anderhalf jaar en heb een vaste lezerskring, die ik wekelijks de link mail naar een nieuw blog. Met name mijn eigen lezerskring is geïnteresseerd in de gebundelde versie van de Parels”, zo schrijft Erica van Strien – Hagens.

“Omdat er bij een echte parelketting na iedere parel een knoopje wordt gelegd – zodat bij breuk van de ketting de rijkdom niet over straat rolt – heb ik mijn magazine Geknoopte Parels genoemd. De eerste uitgave, een heuse glossy, bevatte een heel jaar schrijfwerk en was 108 pagina’s dik. Deze tweede uitgave bevat 56 pagina’s, 26 columns, en is voorzien van passende foto’s.”

Verslavend

“Het maken van een tijdschrift vind ik verslavend! En iedere keer leer je weer iets te verbeteren. Ik ben dan ook echt nog meer tevreden over deze Knoop 2. Een mooie matte voorzijde, en de gehechte uitvoering is voor het lezen prettiger op de bank of in bed – bij een glossy ben je dan toch bang om het blad te verkreukelen.”

Heldere basis

“Ik bouw mijn tijdschrift in een half jaar op, waarbij de basis al snel helder is, de keuze voor het lettertype en de indeling ook. Elke week laad ik de nieuwe tekst alvast in in het magazine-in-opbouw, en dan publiceer ik die pagina ook direct. Dat voorkomt dat ik tegen de deadline nog alle pagina’s moet publiceren, een noodzakelijk maar tijdrovend klusje en niet het leukste werk.”

Mooiste pagina

“De mooiste pagina? Iedere keuze doet een andere pagina tekort. Maar eerlijk is eerlijk, de middenpagina is wel een hele aansprekende geworden! De foto verbeeldt mijn TekstAtelier waarvan de deuren openslaan en de letters je in het licht achter de deuren tegemoet dansen. De teksten die ik op deze twee pagina’s in allerlei lettertypen heb opgenomen, komen uit de 26 columns die elders in het magazine staan. Na lezing herkent de lezer dat, en vooraf zijn de teksten op zichzelf al grappig.”

Proefexemplaar

Erica heeft nog wel een tip: “Een proefexemplaar bestellen is echt zinvol. Je kunt iemand laten meelezen, maar het is voor jezelf ook een goede graadmeter om te beoordelen of je tevreden bent over het eindproduct. En geloof me, dan maakt het niet uit of je er ‘maar’ één bestelt of veertig! Ik heb in beide producties nog de nodige aanpassingen gedaan, zowel op het gebied van kleine slordigheidjes, als bijvoorbeeld als het gaat om de foto’s of de keuze daarvan.”

En, hoe is de reactie van lezers op Geknoopte Parels? “Lof en bewondering! Fan van de inhoud waren ze al. ;-)”

 

 

Nieuwsgierig geworden? Volg de parels van Erica’s TekstAtelier.

profielwerkstuk tijdschrift maken jilster

profielwerkstuk tijdschrift maken jilster

Het eindresultaat mag er zeker wezen! De 16-jarige Kick Sebregts heeft een prachtig profielwerkstuk gemaakt in de vorm van een tijdschrift. Lees hier meer over zijn ervaringen met het online programma van Jilster en hoe hij zijn onderzoek heeft vormgegeven in een tijdschrift.

Kick zit in klas 5 van de havo en gaat naar het Eerste Christelijk Lyceum te Haarlem. Twee weken geleden heeft hij zijn profielwerkstuk over het proces van vraag en aanbod rondom donorbloed ingeleverd. Een tijdschrift dat met zoveel zorg en aandacht gemaakt is, kan niet anders dan een mooi cijfer opleveren.

 

Onderwerp kiezen

Over het onderwerp van zijn profielwerkstuk hoefde Kick niet lang na te denken. Hij heeft in het vierde jaar van de havo stage gelopen op het Klinisch Chemisch Laboratorium in het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam. “Hier worden onderzoeken in bloed gedaan en ik mocht een kijkje nemen bij de bloedbank. Een aantal van mijn kennissen zijn bloeddonor en door mijn stage werd ik wel nieuwsgierig hoe nu het bloed van de donor bij de ontvanger terecht komt.”

 

Een goed idee!

Kick heeft een literatuuronderzoek gedaan. Daarna ging hij aan de slag met het schrijven van een theoretisch kader. In zijn theoretisch kader moest hij de moeilijke begrippen uit zijn literatuuronderzoek toelichten. “Ik heb best een ingewikkeld onderwerp gekozen. Daarom vond ik het belangrijk dat mijn onderzoek er leuk uit zou komen te zien. Het moest vooral geen saaie lap tekst worden!”

Zijn moeder kwam met het idee om een tijdschrift te maken, waarin de weg die het bloed aflegt van donor naar ontvanger wordt gepresenteerd. Zij had al weleens eerder een tijdschrift met Jilster gemaakt. “Met 8 personen vanaf verschillende plaatsen in Nederland hebben we een prachtige glossy voor een collega gemaakt die na 30 jaar met pensioen ging.” Op aanraden van zijn moeder ging hij aan de slag met zijn eigen tijdschrift.

 

Makkelijk en snel feedback ontvangen

Gedurende het onderzoek kon zijn docent de ontwikkelingen rondom het verloop van zijn profielwerkstuk volgen. “Ik heb de url van mijn pws in een mail naar mijn docent gestuurd. Mijn docent kon op die manier mijn online tijdschrift inzien, maar hier niets in bewerken of aanpassen.”
Eén van de voordelen hiervan was dat de docent altijd en overal zijn profielwerkstuk kon bekijken.

 

Interviews afnemen

Naast het schrijven van een theoretisch kader, heeft Kick ook interviews afgenomen bij verschillende deskundigen die werkzaam zijn bij de bloedbank. Bij het verwerken van de interviewvragen maakte hij gebruik van sjablonen. Deze wist hij naar eigen smaak aan te passen. “Ik zette de vragen en antwoorden makkelijk over door deze vanuit een Word-bestand in mijn tijdschrift te plakken. Ook kreeg ik hulp van mijn moeder bij het opmaken van de pagina’s en heb ik gebruik gemaakt van de handleiding die op de website van Jilster staat.”

 

tijdschrift-mock-up-profiel-werkstuk
Kick is net als zijn moeder zeer te spreken over het maken van een tijdschrift met het online programma van Jilster. “Het schrijven van mijn onderzoek werd hierdoor ineens een stuk leuker. Af en toe vond ik het wel lastig om de rode draad in het werkstuk aan te houden. Ik moest bijvoorbeeld keuzes maken over wat ik wel en niet terug wilde laten komen in mijn tijdschrift. Maar uiteindelijk is het me gelukt om een tof tijdschrift af te leveren!”

winnende tijdschriften havo unic

winnende tijdschriften havo unic

Om het schrijfonderwijs binnen het vak Nederlands aantrekkelijker te maken, heeft UniC – een eigentijdse havo en vwo in Utrecht – een nieuwe lesaanpak geïntroduceerd. Anna Brouwer, docent Nederlands, liet havo-leerlingen in groepjes een tijdschrift maken.

Als er aan leerlingen gevraagd wordt wat zij van het vak Nederlands vinden, geven ze meestal antwoord met saai of vaag. Anna Brouwer vindt dat haar vak helemaal niet saai of vaag is. Ze ging op zoek naar een manier waarop zij haar vak beter kon laten aansluiten bij de belevingswereld van haar leerlingen. Ze gaf drie havo 4-klassen de opdracht om in groepjes een tijdschrift te maken.

Meer dan een lesje draaien

Anna Brouwer: “Leerlingen worden betere schrijvers door heel veel te schrijven. Door feedback van leerlingen en docenten komen ze verder. Veel oefenen is belangrijk. Ik wilde een manier vinden om het schrijfonderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Een manier als deze, het samen maken van een tijdschrift, heeft daarvoor gezorgd. Het is een echt iets. Het is authentiek. Een tijdschrift door de leerlingen zelf geschreven en gemaakt.”

In groepjes van drie gingen de leerlingen aan de slag. Anna: “Ik wilde dat bij deze opdracht de focus niet alleen zou liggen op het schrijfproduct, maar ook op de dingen die daarbij komen kijken. Hoe zorg je dat de vormgeving mooi is, dat de schrijffouten eruit worden gehaald? Ik gaf de leerlingen de vrijheid om met elkaar afspraken te maken, redacties te vormen.”

“Een docent kan uren praten over het schrijven van een artikel, een recensie, het geven van een interview of je laat de leerlingen zelf een tijdschrift maken waarin deze items aan de orde komen. Geheid dat er dan veel meer binnenkomt, omdat het voor leerlingen geen verhaaltje meer is, maar realiteit.”

 

Criteria

Om de leerlingen enig houvast te geven wat betreft de schrijfopdracht, gaf Anna ze een aantal criteria mee. Minimale criteria waar de inhoud van het tijdschrift aan moest voldoen. “Iedere leerling moest drie artikelen schrijven. Het liefst artikelen met verschillende schrijfdoelen, als een recensie, een verslag of een informatief artikel. Havo 4-leerlingen moeten voor literatuur boeken lezen. Het verwerken van een boek moest dan ook terugkomen in het tijdschrift, bijvoorbeeld in de vorm van een recensie, een verslag aan de hand van citaten of een boek-filmvergelijking. De leerlingen verbinden op deze manier literatuur met een thema dat hun aanspreekt én wordt literatuur gecombineerd met schrijfvaardigheid.”

Tijdens de Nederlandse les werd in ongeveer vijf weken tijd aan de opdracht gewerkt. Enthousiast gingen de havo 4-leerlingen aan de slag. Paiman Azizi en Noëlle Sijbrandij twee van deze 4de klassers, maakten met hun groepje een tijdschrift dat uiteindelijk is gedrukt. Zij gingen helemaal los bij deze schrijfopdracht, terwijl anderen zich hielden aan de minimale criteria. Noëlle: “We wilden een tijdschrift maken dat op een echt tijdschrift leek. In ons tijdschrift over reizen hebben we daarom ook moppen en een kruiswoordpuzzel geplaatst.” Paiman: “Wij hebben in ons tijdschrift een horoscoop en extra filmposters toegevoegd.”

Het online programma voor het maken van het tijdschrift nodigt uit om pagina’s – naast de verplichte inhoud – zelf op een creatieve manier te vullen en vorm te geven.

 

Netflix en Nederlands!?

Het enthousiasme bij deze leerlingen voor het vak Nederlands, als het gaat om schrijven, is voor een deel te verklaren door het gekozen onderwerp voor het tijdschrift. Leerlingen kiezen zelf een onderwerp waar ze meer over willen weten en waarmee ze aan de slag gaan. Op deze manier ontwikkelen ze een kritische en onderzoekende houding. Wat plaatsen we wel/niet in het tijdschrift, en waarom? Door bezig te zijn met wat je aanspreekt en wat van deze tijd is, stimuleert en motiveert. Zo zijn leerlingen vakinhoudelijk bezig op een creatieve, onderzoekende manier. Paiman: “Al heel snel wisten we waar ons tijdschrift over zou gaan. ‘Chill’ gaat over series en films, dat vinden we allemaal leuk. We kijken veel series op Netflix. Dus dat zou ons onderwerp worden.” Zo wordt in ‘Chill’ antwoord gegeven op de vraag ‘Is Netflix onze nieuwe verslaving?’ en staan er recensies in van “De gelukkige huisvrouw’ en ‘Het Diner’. “Omdat we een boek moesten verwerken in het tijdschrift, kozen we voor de boek-filmvergelijking van ‘Het Schnitzelparadijs’. Zo konden we de film op Netflix kijken.” En dat vonden deze leerlingen natuurlijk helemaal niet erg!

 

Successen vieren

Voor de havoleerlingen van UniC was deze opdracht een zogenaamde handeling, ze moesten de opdracht voldoende afronden. Ze gingen functioneel en kwalitatief aan het werk. Dit werd door Anna nog eens extra geprikkeld. “Het liefst had ik alle tijdschriften, zo’n vijfentwintig stuks, willen laten printen, maar dat was te prijzig. Met de rector had ik afgesproken drie te laten drukken. Dit was voor de leerlingen een extra stimulans om helemaal voor hun tijdschrift te gaan.” Noëlle: “Wij gingen extra ons best doen, zodat ons tijdschrift ‘Travel to live’ gedrukt zou worden. Een eigen tijdschrift, dat leek ons heel gaaf.” Door de tijdschriften via het online programma te publiceren en te delen met de drie H4-klassen, konden klasgenoten digitaal stemmen op hun favoriete tijdschrift. Gelet werd op beeld en op inhoud.

 

De mooiste drie werden geprint.
Naast ‘Travel to live’, en ‘Chill’ was dat het tijdschrift ‘Olijf’.

 

 

 

Wordt vervolgd?

“Een paar jaar geleden heb ik leerlingen al eens een tijdschrift laten maken. Toen was het een succes en nu weer. Ik kan me voorstellen dat ik het volgend jaar weer ga doen met Havo 4, omdat ik merk dat leerlingen enthousiast worden van deze manier van lesgeven. Deze schrijfopdracht past ook mooi bij een school als UniC. Een school die vernieuwend onderwijs biedt.”

Ook voor de leerlingen is het samen maken van een tijdschrift voor herhaling vatbaar. Zowel Paiman als Noëlle vonden het erg leuk om aan het tijdschrift te werken. Leuker dan het maken van een andere schrijfopdracht. Paiman: “Door deze opdracht werd het ook leuker om aan Nederlands te werken.” Ook de gebruiksvriendelijkheid van het online programma speelde mee. Paiman: “Het is een heel handig online programma en makkelijk in het gebruik. Het heeft veel mogelijkheden. Bij andere programma’s zit je nog weleens vast aan een bepaald format of verschijnt er vaak reclame waar je niet op zit te wachten.” “Ook heel handig zijn de standaardafbeeldingen voor als je even niet weet wat voor plaatje je moet kiezen”, vult Noëlle aan.

 

Om mee te geven
Via dit artikel deelt UniC graag zijn ervaringen met andere middelbare scholen die ook plannen hebben om hun leerlingen een tijdschrift te laten maken, met als doel de schrijfvaardigheden te verbeteren.

“De leerlingen zijn enthousiast over het maken van een tijdschrift als nieuwe lesaanpak. Door op deze manier met schrijfvaardigheid bezig te zijn, wordt het vak Nederlands leuker. In die zin is deze lesmethode een echte aanrader.”

 

Enkele tips van UniC:

  • Vrijheid zorgt voor creativiteit en geeft de leerlingen ruimte om met elkaar afspraken te maken.
  • Geef aan waar de opdracht aan moet voldoen (criteria).
  • Laat de leerlingen zelf een thema verzinnen waar hun tijdschrift over gaat. Wel met de voorwaarde dat de onderwerpen, passend bij dat thema, diepgang hebben. Kwaliteit moet gewaarborgd zijn.
  • Koppel in de Nederlandse les theorie aan de praktijk (recensie, betoog, informatief artikel, verslag).
  • Maak een tijdsplanning.
  • Een extra stimulans voor leerlingen om hun best te doen? Laat een aantal exemplaren drukken!
  • Op de site van Jilster staan leuke afbeeldingen om het tijdschrift mee te vullen.

Meer weten? Kijk dan hier: Jilster in het onderwijs

emmaplein 100 jaar jubileum afbeelding

Emmaplein 100 jaar jubileum tijdschriftWat doe je als het plein waaraan je woont honderd jaar bestaat? Een tijdschrift maken! Erne en haar buurtbewoners uit Vlaardingen gingen aan de slag en maakten zelf een tijdschrift over hun plein. Lees hier het verhaal over het zelfgemaakte tijdschrift ‘Emmaplein 100 jaar’.

Met buurtbewoners

Erne hoefde niet lang na te denken over hoe ze het tijdschrift ging maken. Een van haar kinderen tipte haar al eerder over Jilster. Ze wist van het bestaan af. Dus ging ze direct met Jilster aan de slag met het tijdschrift voor het 100-jarig bestaan van hun plein, het Emmaplein. Alle buurtbewoners hebben meegewerkt. En wat is er dan mooier om van elk huis een eigen pagina te maken! Zo zit er achter elk huis wel een verhaal met al of niet een stukje historie. Bewoners schrijven openhartig over wat het voor hen betekent om aan het Emmaplein te wonen. En wat is er in al die jaren veranderd aan het huis of aan de tuin? Zo is ieder huis uniek. Met passende foto’s is dat in het tijdschrift mooi zichtbaar te maken. De bewoners aan het Emmaplein maakten samen het tijdschrift. Het magazine was een cadeau aan de bewoners en is voor iedereen een schitterend naslagwerk geworden.

Waardevol

Iedereen was erg enthousiast over het eindresultaat, het Emmaplein in een glossy. Verrassend hoe professioneel het tijdschrift ‘Emmaplein 100 jaar’ eruit ziet. Door de persoonlijke, informatieve beschrijvingen van wonen aan het Emmaplein is dit tijdschrift voor alle bewoners erg waardevol geworden.

Dit is niet de laatste keer dat Erne Jilster heeft gebruikt. Het is zeker een programma dat aan te raden is aan anderen.

Jarige buurt

Vier jij binnenkort ook een jubileum met je buurt? Denk dan eens aan een tijdschrift! Je buurt vastgelegd op papier. Erg leuk om samen met je buurtbewoners te maken en uit te delen. Leuk en waardevol voor nu, maar zeker ook voor later!

Een goede tip!

Niet alleen een tijdschrift voor je buurt is super. Ook verras je met een zelfgemaakte glossy je vriendin of je collega. Wijs iedereen die meedoet een pagina toe, die hij of zij helemaal zelf kan vullen met foto’s en tekst. En weet je even niet wat voor plaatje je wilt toevoegen, dan zijn er ook standaard afbeeldingen in Jilster beschikbaar. Doet iedereen iets, dan is een tijdschrift maken zo gepiept!