Jongens leren anders dan meisjes. Wat kun je met die informatie? En hoe zorg je ervoor dat er meer meesters voor de klas komen? Om de pabo interessanter te maken voor mannelijke studenten heeft Fontys Hogeschool Eindhoven het lesprogramma voor eerstejaars omgegooid. Dat heeft geresulteerd in kwartaalopdrachten waarbij de studenten hun kennis etaleren in achtereenvolgens een digitaal tijdschrift, voorlichtingsfilm en blog. Dat blijkt goed te werken voor jongens. En voor meisjes.

Jongens leren anders dan meisjes. Wat kun je met die informatie? En hoe zorg je ervoor dat er meer meesters voor de klas komen? Om de pabo interessanter te maken voor mannelijke studenten heeft Fontys Hogeschool Eindhoven het lesprogramma voor eerstejaars omgegooid. Dat heeft geresulteerd in kwartaalopdrachten waarbij de studenten hun kennis etaleren in achtereenvolgens een digitaal tijdschrift, voorlichtingsfilm en blog. Dat blijkt goed te werken voor jongens. En voor meisjes.

“Waar meisjes relatief makkelijker reflectief werken, willen jongens meer uitdaging”, vertelt Dick Vrenssen, docent en fasecoördinator bij de pabo in Eindhoven. “In het eerste kwartaal van de propedeuse moeten onze studenten stilstaan bij de vraag wat een ideale leerkracht is. Wat doet hij, wat denkt hij, wat kan hij? Dat werken ze in groepen uit voor ieder vak op de basisschool: taal, geschiedenis, rekenen. Vervolgens gieten ze alles in een digitaal magazine, een thematijdschrift over De ideale leerkracht. Ze maken bijvoorbeeld pagina’s met ‘Tien tips voor goed leraarschap’ of ‘Een dag uit het leven van…’. Het is een compleet tijdschrift, inclusief puzzel en leuke weetjes.”

Eerstejaarsstudent Wesley Hansen (21) vindt het een goed begin om het eerste kwartaal te openen met het omschrijven van de ideale leerkracht. “Hierdoor heb je aan het begin van de opleiding meteen een beeld van wat je zelf belangrijk vindt. Het grote voordeel is ook dat je de theorie moet kennen om een opdracht goed te kunnen maken. Als je in het tijdschrift bijvoorbeeld tips wilt geven voor de beginnende leerkracht moet je eerst boeken lezen om aan deze tips te komen. Dat is een leuke manier van leren. Je gebruikt de kennis meteen, je leert met een reden.”

Successen vieren

Na tien weken beoordelen docenten de gemaakte tijdschriften. Van elke klas sturen zij het mooiste magazine door naar een jury. De juryleden bepalen welk tijdschrift het beste is. De winnende studenten krijgen een printversie van hun eigen magazine voor hun portfolio. “We willen studenten niet alleen functioneel en kwalitatief laten werken, maar we willen ook successen vieren”, aldus Vrenssen.

Het tijdschrift van Wesley werd verkozen tot de beste van de klas. “We hebben ons tijdschrift gemaakt in een groep van vijf mannen. Misschien hadden we niet de beste planning, maar dat was ook minder belangrijk. Het is een echt mannentijdschrift geworden. Dat zit hem vooral in kleine humoristische dingen, zoals een biertest en de rubriek Vrouw van de maand. We hebben alles bekeken vanuit het oogpunt van de man. Zo hebben we ook een verhaal over waarom er meer meesters in de klas moeten staan. We hebben goed gescoord. Veel mensen vonden het een mooi tijdschrift met goede artikelen, we hebben veel complimenten gekregen.”

Veel meer meester

Het is nu voor het derde jaar dat studenten aan het begin van de opleiding direct een tijdschrift moeten maken over de ideale leerkracht. Waarom heeft de pabo gekozen voor zo’n nieuwe aanpak? Vrenssen: “In het primair onderwijs werken relatief weinig mannen en als pabo willen we bijdragen aan de toestroom van mannen in het basisonderwijs. Het ministerie heeft ons een voortrekkersrol toegekend en we staan van daaruit aan de basis van het landelijke project ‘Veel meer meester’. In dit licht hebben we onderzoek gedaan naar het leren van jongens, vanuit een neuropsychologische insteek: waarin verschilt het brein van jongens en meisjes?”

De onderzoeksresultaten hebben geleid tot nieuwe ontwerpvereisten voor de kwartaalopdrachten. Vrenssen: “Jongens hebben veel meer behoefte aan structuur en uitdaging. Structuur vinden ze bij ons terug in de stappenplannen en we hebben uitdaging gezocht in betekenisvolle opdrachten. We willen onze studenten niet alleen cognitief uitdagen maar we willen ze ook actief betrekken én we willen multimedia integreren in het onderwijs.”

Minder taligheid, meer resultaat

Voorheen moesten studenten een verslag maken van hun bevindingen, ideeën en visies. Vrenssen: “De taligheid van het onderwijs zit jongens vaak in de weg. Om ze niet af te schrikken willen we niet dat ze uitsluitend talig en reflectief bezig zijn. De inhoud van het thema ‘De ideale leerkracht’ leent zich heel goed voor een tijdschrift. Het is geen complex medium en dat is goed.” Wesley denkt dat dit soort opdrachten goed zijn voor jongens. “Een grotere opdracht hoef je minder gestructureerd uit te voeren volgens een vaststaande planning en dat werkt voor mij in ieder geval beter. Nu maken we een film en dat gaat ook goed. Het mag allemaal wat anders zijn, dat is veel leuker dan standaardopdrachten.”

Ook medestudente Iris Klijssen (17) vond de eerste kwartaalopdracht heel leerzaam. “Vooral de samenwerking om één product te maken en het creatieve deel. Je moet de inhoud aantrekkelijk maken. Mijn moeder moet het ook kunnen lezen. Dat is anders dan feitelijk opschrijven en dat heeft zeker toegevoegde waarde: in het onderwijs moet je ook creatief kunnen zijn. Op de havo was ik gewend om in Word te schrijven, dat is vrij saai. Een tijdschrift is een leuke manier om je informatie anders te brengen, mooi opgemaakt.”

Succesvolle doorstroming

Het herschrijven van de opdrachten en eisen heeft goed uitgepakt: de evaluaties zijn tot nu toe erg positief. “Studenten zijn heel enthousiast. De waardering voor de drie kwartaalopdrachten in de propedeuse is nu gelijkwaardig bij jongens en meisjes. De laatste kwartaalopdracht is nog in de oude stijl, en die wordt door jongens ook meteen minder goed gewaardeerd dan door meisjes. Meisjes lijken wat dat betreft in het algemeen wat meegaander dan jongens.” Ook de accreditatiecommissie was ronduit enthousiast over de dynamiek die is ontstaan bij de opdrachten.

Door de nieuwe aanpak zijn zowel docenten als studenten heel betrokken en de kwaliteit van het werk is heel hoog. “In het hele hoger onderwijs zie je met name de laatste vijftien, twintig jaar duidelijke verschillen ontstaan tussen jongens en meisjes als het gaat om studiesucces. Die verschillen zijn ten nadele van jongens. Dat geldt voor het hoger onderwijs in het algemeen maar ook specifiek voor de pabo’s. Wij hebben ons als doel gesteld om die achterstand van jongens bij te trekken. Dat werpt zijn vruchten af: jongens stromen nu succesvoller door in de opleiding.”

Betere aansluiting op leerbehoefte

Het belangrijkste voordeel van de nieuwe werkwijze is en blijft dat het onderwijs beter aansluit op de leerbehoefte van jongens. “Het effect is breed: ons onderwijs is nu beter afgestemd op hele doelgroep, ook meisjes zijn enthousiaster. Over de vorm zijn we heel tevreden. We zijn nu bezig met de doorontwikkeling van het concept. De insteek blijft dat we jongens beter willen laten leren en daarvoor werken we het diversiteitsdenken verder uit. Het onderwijs blijft zich altijd doorontwikkelen.”

Meer weten?

Meer informatie over de verschillende leerbehoeften van jongens en meisjes? Kijk op veelmeermeester.nl

 

Tekst: Tefke van Dijk

eigen magazine maken traditie 30 jaar terschelling

eigen magazine maken traditie 30 jaar terschelling

Op haar 24ste ging Coby Adema (54) voor het eerst naar Terschelling om het vuurwerkgeweld met oud & nieuw te ontlopen. Voor het dertigjarig jubileum ontstond het plan om een eigen jubileumtijdschrift te maken. Een flinke klus!

De eerste keer gingen er ongeveer acht mensen mee, waaronder twee vrienden uit Friesland, waarmee ze de jaarwisseling al jaren vierde. Dat hebben ze vervolgens ieder jaar gedaan, dertig jaar lang. In de loop van de jaren zijn er in totaal 72 mensen mee geweest. Van alle leeftijden, zo ging er twee jaar geleden een baby van 1 jaar mee en iemand van 69. Toen ontstond voor het dertigjarig jubileum het plan om een jubileumtijdschrift te maken.

Hoe kwamen jullie op het idee om een jubileumtijdschrift te maken?

Coby: “Ik had eerder een tijdschrift voor mijn moeder gemaakt en zo kwamen we op het idee dat het voor het dertigjarig jubileum leuk zou zijn om een glossy te maken. Je gaat dan eens goed nadenken. Wat hebben we al die jaren gedaan? Het is haast een soort geschiedenisboek.”

68 pagina’s is niet niets. Heeft het niet ontzettend veel tijd gekost?

Anna: “Veel meer dan ik had gedacht maar het heeft er ook mee te maken wanneer je het goed vindt. We waren niet snel tevreden, vanuit het idee: als je het doet, doe het dan goed. Dertig jaar in één tijdschrift vatten is ook niet niets.”

Coby: “In totaal hebben we er twee jaar over gedaan. We hebben het wel over de tijd uitgesmeerd. Het was veel werk, maar als het er ligt ben je er toch heel trots op.”

Hoe hebben jullie het aangepakt?

Coby: “Met vier mensen als hoofdredactie hebben we eerst een inhoudsopgave gemaakt en leuke rubrieken bedacht. Dat was twee jaar geleden op Terschelling. Van groot belang voor het eindresultaat was ook dat Anna en Lieke Dijkstra in overleg met mij en Baukje Koolhaas een format en concept voor de lay-out hebben bedacht, de stijl van het tijdschrift. Van daaruit hebben we vervolgens voor ons bekende Terschellingers benaderd voor een interview, om te beginnen de fietsenverhuurder. Die was direct enthousiast en ook de Spar-winkelier vond het fantastisch. Het was voor ons heel leuk om die interviews samen met de jongere redactieleden te doen.”

Anna bevestigt: “Ik vond het inderdaad super leuk om die mensen interviewen. Daardoor hebben we toch ook weer een andere band gekregen met de Terschellingers. Dat heeft leuke momenten opgeleverd, en leuke verhalen.”

Wat is de oplage van jullie magazine?

Coby: “We hebben in totaal 28 exemplaren laten drukken. Daarvan hebben we er enkele uitgedeeld aan de Terschellingers die we hebben gesproken voor het magazine. Daar is toen ook een krantenartikel over geschreven! We hadden een officiële uitreiking georganiseerd met een hapje en een drankje. Ze kwamen allemaal, de barkeepers, de paardenboer. Heel bijzonder.”

Wat vonden ze van het tijdschrift?


Anna:
“De Terschellingers vonden het prachtig, sommigen wilden ook wel zoiets van hun leven!”

Coby: “Ze waren zeker onder de indruk, ook van kwaliteit. Het ziet er dan ook professioneel uit. Met een mooie inhoud en veel te lezen. Persoonlijk vind ik de pagina’s met het verhaal van de fietsenmaker het mooist. Dat komt ook door de prachtige foto’s die Lieke toen heeft gemaakt. Ook de cover vind ik heel mooi.”

Jullie zijn zelf dus ook tevreden?

Anna: “We zijn heel tevreden. Als we er nog meer tijd in hadden gestoken, was het vast nog mooier geworden. Hoe langer je met Jilster werkt, hoe makkelijker het gaat en hoe meer mogelijkheden je ziet. We hebben veel met foto’s gedaan, dat was soms wel stoeien. Soms was het dan handiger om een pdf te maken en die op pagina te zetten.”

Coby: “De fotopagina’s van de wandelingen zijn echt heel mooi geworden.”

Anna: “Ik vind het leuk om foto’s van vroeger te zien. Ook foto’s die ik nog nooit eerder had gezien.” Coby: “De jongere groepsleden zien het magazine ook als een mooi fotoboek, zij hadden vaak weinig foto’s.”

Wat vonden jullie handig in Jilster?

Coby: “Dat we konden samenwerken vanuit Amsterdam, Groningen, Wolfheze en Wijnjewoude (vlakbij Drachten, red.). We hebben twee werkweekenden gehad, maar verder hebben we alles online besproken.”

Anna: “Het werken in Jilster ging heel goed. Het is fijn dat je ieder vanuit je eigen huis in hetzelfde document kunt werken. In de drukte van alledag was het soms wel moeilijk om je ertoe te zetten. Dan waren die twee werkweekenden wel handig. Het was vooral aan het eind goed om een deadline te stellen, dat heb je wel nodig. Maar de puntjes op i zetten betekende nog veel werk. Gelukkig konden we een proefexemplaar bestellen, dan zie je toch wel dingen. Op papier is anders dan op scherm. De kleine details zie je dan beter.”

Hebben jullie tips voor mensen die ook een tijdschrift willen maken?

Anna: “Gewoon beginnen, maar ook voor ogen hebben wat je wilt doen. De mogelijkheden in Jilster zijn zo groot, dat het moeilijk kan zijn om keuzes te maken. Hoe wil je dat het er uitziet? De verhouding foto’s en tekst, kaders wel of niet… Probeer daar aansprekende keuzes in te maken.”

Zou je het opnieuw doen?

Coby: “Ja, ik zou het nog wel eens willen doen. Wat ik goed vind werken, is de inhoudsopgave die je kunt maken. Het is ook één geheel, met één vormgeving. Daarvoor hebben we zelf templates gemaakt. Ons tijdschrift is een écht tijdschrift geworden.”

Anna: “Ik zou het ook zeker nog een keer doen. Het kost meer tijd dan je van tevoren denkt, maar het eindproduct is zo fantastisch dat het al het werk ook wel waard is. Het is een mooi gebundeld document.”

Meer informatie: Een eigen magazine maken

gezond-tijdschrift-grotiuscollege-heerlen

afscheid groep 8 leerlingen met eigen tijdschrift gemaakt met jilster

Laat leerlingen zelf een wetenschappelijk tijdschrift maken! Dat was het antwoord van het Grotiuscollege te Heerlen op het afschaffen van ANW (Algemene Natuur Wetenschappen).

Het vak Algemene Natuurwetenschappen is vanaf schooljaar 2014 niet langer verplicht. Een goede reden voor de docenten van het Grotius om het vak in een verfrissende projectvorm te gieten.

De leerlingen van vwo 4 zijn aan de slag gegaan met thema “dilemma’s in de gezondheidszorg”. Dankzij de gebruiksvriendelijkheid van Jilster hebben de leerlingen een mooi eindproduct weten te maken. Er zijn dan ook twee ontzettend mooie en inspirerende edities van het tijdschrift “Gezond!”gepresenteerd.

Wetenschappelijk (literatuur)onderzoek in 4 VWO

De nadruk is in dit project gelegd op de vaardigheden die komen kijken bij het doen van wetenschappelijk (literatuur)onderzoek. Van het inlezen in een onderwerp tot en met het publicerenvan een zelfgeschreven artikel, de leerlingen van vwo 4 hebben in driekwart schooljaar alle fasen doorlopen.

Van samenwerken tot presenteren, literatuur zoekenen beoordelen, informatie verwerken, grafische vormgeving en zelf een onderzoeksverslag en een artikel schrijven. Allemaal vaardigheden die een leerling goed kan gebruiken in de verdere (school)loopbaan.

Concreet doel

Door het project af te sluiten met een echt tijdschrift hebben de leerlingen een heel concreet doel voor ogen gehad. Het gaf hen dan ook een trots gevoel om dit in ontvangst te nemen. Elke leerling zal vervolgens een exemplaar verspreiden onder de zorginstellingen in de regio. Met een kleine oplage (125 stuks) kan op die manier een breed publiek worden bereikt. Dit maakt het product extra bijzonder.

Geinteresseerd?

Voor meer informatie over dit project kunt u zich richten tot Thijs Gillissen: t.gillissen@grotius-lvo.nl

ja ik wil gouden huwelijk cadeau ouders

gouden huwelijkscadeau voor ouders tijdschrift

Nicole heeft samen met familie en vrienden een tijdschrift gemaakt voor het gouden huwelijk van haar ouders.

Prachtig resultaat

‘Wij zijn super tevreden over de glossy die we gemaakt hebben als cadeau voor het gouden huwelijksfeest van onze ouders!’

‘Iedereen was zeer enthousiast over het resultaat en de verrassing was groot. Het is een mooie glossy geworden die nog vaak in de hand zal worden genomen om terug te kijken naar vijftig jaar huwelijk.’

Wennen aan de editor

‘Het was veel werk en je moet even doorhebben hoe alles werkt, maar dan wordt het steeds leuker! Heel handig was het feit dat je met meerdere mensen aan hetzelfde magazine kunt werken. Ook tot in de late uurtjes toen de deadline naderde….’

love and marriage huwelijkscadeau tijdschrift maken

love and marriage huwelijkscadeau tijdschrift maken

Frank heeft een tijdschrift gemaakt voor Meta en Wim. Zij stapten in september in het huwelijksbootje. “Meta en Wim waren zeer blij met het magazine”, zo mailt hij. “Het bruidspaar vond het een fantastisch cadeau en waren zeer verrast met de verschillende bijdragen en foto’s.”

“De andere gasten op het feest vonden het ook een geweldig magazine. Meta’s oma van 93 heeft er ook een gekregen over de post. Ze vond het heel mooi en bijzonder, zoiets had zij nog nooit gezien”, zo vervolgt Frank.cover huwelijkscadeau love and marriage

Toepasselijke titel

De titel van het tijdschrift was heel toepasselijk: Love & Marriage 18 september 2014. “Het tijdschrift is gemaakt met veel familieleden, vrienden, Berna en Frank en met extra ondersteuning door Kayleigh Kapp van Jilster.” (Frank had namelijk gratis hulp bij vormgeving gewonnen bij een mail&win actie van Jilster.)

Magazine online maken

“Ik vond het best even spannend om het hele magazine online te maken: gaat dat makkelijk? Komen er foutmeldingen? Maar het ging heel erg goed. Het werkte fantastisch. Ik heb enkele ingewikkelde pagina’s met Illustrator gemaakt, de PDF geupload en dat ging ook erg goed.”

“De bestelling en levering van het proefexemplaar en de definitieve bestelling verliepen allemaal volgens afspraak. Vragen werden altijd zeer snel beantwoord. Al met al een succes.”

Mooiste pagina

Frank vindt het lastig om te benoemen wat hij de mooiste pagina vind: “Ja, dat is erg moeilijk. Kayleigh (stagiaire vormgeving bij Jilster) heeft ’n paar hele mooie pagina’s gemaakt. Zelf ben ik trots op de pagina over mijn dochter en die van Wim. De pagina die door Berna is bedacht, 19 stappen voor een perfecte trouwdag vind ik het mooist.”

Tip voor anderen

Frank heeft nog een paar goede tips voor anderen die een tijdschrift willen maken als huwelijkskado. “Begin in ieder geval ruim op tijd. Maak iedereen enthusiast om een bijdrage te leveren. Want al je alles alleen moet doen is het best een klus. En vraag iedereen altijd om hoge kwaliteit foto’s.”

Sjabloon ‘Ja! ik wil’

Om het je gemakkelijk te maken hebben w

e een voorbeeldtijdschrift gemaakt dat je als basis kunt gebruiken. Bekijk het sjabloon.

40 jaar getrouwd frits en mary tijdschrift cadeau

“Op 1 augustus 2014 waren mijn lieve ouders 40 jaar getrouwd”, zo mailt Anouk. Samen met haar zus Mira en haar broer Egon heeft ze een tijdschrift voor hen gemaakt.

Heel veel fotoboeken40 jaar getrouwd frits en mary tijdschrift cadeau

Het was een grote verrassing. Foto’s zijn stiekem verzameld voor dit 40-jarig huwelijk cadeau. Anouk vervolgt: “Ik vond het zo leuk om zoveel oude foto’s in mijn handen te hebben. Mijn moeder heeft vroeger heel veel fotoboeken gemaakt voor ons. Een gedeelte daarvan staat in hun huis. Ik heb stiekem, toen zij drie weken op vakantie waren, zoveel mogelijk foto’s ingescand en bewerkt om in het tijdschrift te kunnen verwerken. Ik had nog net op tijd alle fotoboeken weer terug in de kast op de goede volgorde. Ze heeft er gelukkig niets van gemerkt.”

Pagina’s met thema

“Ook recente digitale foto’s van mijn zus en broer en natuurlijk mijn eigen foto’s heb ik toegevoegd en gedeeld. Zo konden we allemaal een aantal pagina’s maken met een bepaald thema, zoals: ‘weetjes’, ‘droomhuis’, ‘dierenliefde’, ‘de trouwdag’, ‘gek, raar, leuk, grappig’, maar ook pagina’s met verhalen van familieleden en nog veel meer. In totaal zijn het 44 pagina’s geworden, met voor en achterkant erbij.”

Belangrijke gebeurtenis

Wat vindt Anouk de mooiste pagina van het huwelijkscadeau geworden? “Ik kan niet kiezen! Ik vind alles super gelukt. Maar als ik echt moet kiezen, misschien de pagina met geboortes omdat dit een super belangrijke en mooie gebeurtenis in je leven is.”

De tijd nemen

Welke tip wil Anouk aan anderen meegeven? “Neem er de tijd voor, want er is zoveel mogelijk! Ik ben er in totaal een jaar mee bezig geweest, met hulp van mijn broer en zus. Foto’s uitzoeken, inscannen, bewerken, uploaden, onderwerp kiezen per pagina, randjes, achtergronden, verhaaltje erbij, alles recht zetten en versturen. Daarna in spanning zitten wachten op het eindresultaat! Mijn ouders vonden het tijdschrift geweldig! Mooi! En veel tranen bij mijn ouders!”

 

verjaardagscadeau tijdschrift emma 21

emma klant tijdschrift verjaardagscadeau 21 jaar Marjolein heeft voor de 21e verjaardag van haar jongste dochter de schitterende glossy EMMA. gemaakt. Het redactieteam bestond uit Marjolein en de overige gezinsleden. “Alle pagina’s zijn even prachtig”, mailt ze.

Prettig programma

“Jilster is een goed toegankelijk en prettig programma met veel mogelijkheden. Anderen waren lovend over het tijdschrift: TOP. Ze waren verbaasd over het bestaan van Jilster.”

Tip van Marjolein: “Begin tijdig, houd je aan de deadline en probeer ’s nachts te slapen!”

Wat een enthousiasme, he? Leuk hoor!

cbs de akker afscheid groep 8 tijdschrift

cbs de akker afscheid groep 8 tijdschrift

Op CBS De Acker in Bergschenhoek is het traditie om een mooi herinneringsboek mee te geven aan de leerlingen van groep acht. Vorig jaar is dat voor het eerst met Jilster gemaakt. Dit jaar hebben Bianca de Leede en een aantal andere ouders de redactie van het bijzondere cadeau op zich genomen.

“Al in oktober zijn we bij elkaar gekomen om alles te bespreken. Naast het tijdschrift is er ook een afscheidsfeest, de registratie van de musical, een dvd en een cd te maken, dus er is genoeg te doen”, zo vertelt Bianca. “Samen met twee andere moeders die net als ik een dochter hebben in groep acht, hebben we het initiatief genomen.”

Groot succes

Omdat het budget voor in totaal 58 kinderen van de groepen 8a en 8b de kosten van een lekker dik tijdschrift niet zouden kunnen dekken, is de redactie voor beide groepen op zoek gegaan naar sponsoren. “Vorig jaar was er één groot bedrag van een sponsor. Dit jaar hebben we gekozen voor een sponsormogelijkheid vanaf 25 euro. Vooral ouders met een eigen bedrijf hebben hier gehoor aan gegeven. Daardoor kunnen we nu in totaal 65 exemplaren voor groep 8a en 8b bestellen.” De redactie heeft de bedrijven zelf benaderd. Dat is dus een groot succes geworden. “Zonder sponsors waren we waarschijnlijk niet aan het maken van een afscheidstijdschrift begonnen”, zo licht ze toe. “Dan hadden we met het beschikbare budget misschien een paar A4-tjes kunnen kopiëren.”

Fietsen

Het tijdschrift voor groep acht ziet er prachtig uit. De moeders Bianca, Anette en Henriëtte hebben er dan ook veel tijd in gestoken. “We wilden eenheid brengen in het blad. Daarom hebben we op een dag een fotoshoot gehouden met de kinderen en hebben we zelf interviewtjes afgenomen.

Door het hele tijdschrift is het thema ‘fietsen’ en ‘spring maar achterop’.

De leerlingen zijn dan ook twee aan twee met de fiets gefotografeerd. In een interviewtje vertelt de een iets over de ander. De foto’s zijn gemaakt vanaf een statief om die eenheid weer te bewaken. Daarnaast hebben de leerkrachten teksten aangeleverd. En ouders hebben we gevraagd foto’s en knutselwerkjes van vroeger in te scannen en als jpg per mail toe te sturen.”

Ontdekkingsreis

De bladenmakers van CBS De Acker hebben ook ‘the making of’ de schoolmusical én een verslag van het schoolkamp in het tijdschrift op genomen. Zo is het een heel leuk en compleet document geworden. “Het was echt een ontdekkingsreis”, zo vertelt Bianca. “Ik had hier geen ervaring mee. Maar het is leuk om zoiets met een klein groepje te maken. We hebben de taken dan ook goed verdeeld. Ook groep 8a heeft met Jilster een tijdschrift gemaakt. Dat is weer heel anders geworden.”

Ja, dat is het mooie van Jilster, he? Dat je het helemaal zo kunt maken zoals je zelf wilt.

We zijn heel benieuwd naar de reactie van de kinderen. Konden we maar even om een hoekje meekijken bij de overhandiging…

Meer informatie: tijdschrift voor afscheid groep 8

leerlingen maken tijdschrift ruimtereis kuipers

Pytsje Buist is docent Nederlands op het vmbo in het Friese Buitenpost. Het bevorderen van taalvaardigheid staat bij haar – uiteraard! – hoog in het vaandel. “Vorig jaar heb ik voor het eerst met Jilster gewerkt. Ik heb toen een schoolkrant gemaakt met de leerlingen. Ze waren zelf verantwoordelijk voor één eigen pagina. Op die manier is het leerrendement voor de leerlingen groter: ze zijn meer betrokken bij het project. Het mooie van Jilster is dat leerlingen er ook thuis mee aan de slag kunnen. En een tijdschrift maken past prima bij het taaldomein schrijven.”

“Een tijdschrift maken past prima bij het taaldomein schrijven.”

Smaak te pakken

Door de ervaringen van vorig jaar heeft de docent Nederlands de smaak te pakken: “Ook dit jaar wilde ik de leerlingen weer een aansprekende opdracht geven. Een collegadocent van het vak ‘Mens en natuur’ ging aan de slag met het onderwerp ‘Ruimteschip aarde’. Om leerlingen enthousiast te maken voor de ruimtereis van Andre Kuipers hebben we besloten mijn lessen hierop te laten aansluiten.”

Echte lesopdracht

Natuurlijk maakt Pytsje Buist er een echte lessenreeks van. “Ik heb een opdracht geschreven om de samenwerking te bevorderen en om de schrijf- en leesvaardigheid te oefenen.

De eerste klassers zijn in de eerste plaats trots op hun eigen bijdragen maar ze willen ook graag lezen wat hun medeleerlingen hebben geschreven.”

Overzicht als docent

In vijf lessen van drie kwartier hebben de leerlingen hun pagina gevuld. “Dat verliep goed”, zo vervolgt Pytsje Buist. “Na een korte instructie kunnen alle leerlingen zelfstandig met Jilster aan de slag. Het is prettig dat ik als hoofdredacteur het overzicht heb over het totale tijdschrift: ik kan zien hoe iedere leerling vordert. Verder is de helpdesk van Jilster prettig. Als ik ergens tegenaan loop, stuur ik een mailtje. Ik krijg snel antwoord zodat we weer verder kunnen.”

Tijdschrift doorbladeren

Pytsje Buist heeft één glossy laten drukken zodat de leerlingen daadwerkelijk het resultaat van hun inspanningen in handen kunnen houden. “Het is ideaal dat we de digitale versie van het tijdschrift op de website van school kunnen zetten. Zo kunnen alle leerlingen het tijdschrift nog eens doorbladeren en lezen. En de ouders kunnen zo ook volgen waar we mee bezig zijn.” Ook Andre Kuipers zelf weet van het tijdschrift: “We hebben hem een tweet gestuurd met een link naar het tijdschrift. Wie weet kan hij vanuit de ruimte ons tijdschrift lezen!”

stoer enzo tijdschrift glossy

stoer enzo tijdschrift schoolopdracht havo

Ga er maar eens lekker voor zitten, want we gaan je een heel bijzonder verhaal vertellen. Het is echt gebeurd, al lijkt het bijna een sprookje. Dit verhaal gaat over de glossy STOERenzo nummer 1: de kersteditie.

Drie leerlingen

Er waren eens drie leerlingen aan de Winkler Prins havo in Veendam. Ze heten Simone Westerhof, Ilse van Dijk en Anniek Scheeringa. In havo-4 krijgen ze, net als hun klasgenoten, de opdracht om een onderzoek te doen naar een zelf te kiezen onderwerp. Dat onderzoekje moet in december 2011 afgerond zijn.

Goed idee

Simone komt met het idee om met z’n drieën een tijdschrift te maken. De studiebegeleider vindt het een goed plan, mits het drietal een doelgroep kiest waarvoor nog geen eigen tijdschrift bestaat.

Omdat Ilses moeder op een zml-school werkt, is de doelgroep snel bedacht: zeer moeilijk lerende meiden van zestien tot en met negentien jaar.

Aan de slag

glossy schoolopdracht stoer enzo Winkler Prins havo

Het drietal kan aan de slag. De onderzoeksters moeten natuurlijk eerst te weten komen wat de meiden zoal verwachten van ‘hun’ glossy. Ilse, Simone en Anniek stellen daarom een enquête op die ze voorleggen aan tien meiden van de Margaretha Hardenbergschool in Veendam. Wat willen zij graag lezen in STOERenzo? Ilse: “We ontdekten dat we veel beeldmateriaal, korte teksten, een groot lettertype en grote kleurverschillen op de pagina moesten gebruiken.”

Overeenkomsten

De havisten merken ook al snel dat er veel overeenkomsten zijn tussen henzelf en de geënquêteerden. “Zij vinden make-up, kleding en jongens ook leuk om over te praten”, vertelt Ilse. Anniek vult aan: “De onderwerpen waarover ze willen lezen komen in grote lijnen overeen met die in bijvoorbeeld het bestaande Meiden magazine. Maar de teksten in dat blad zijn voor hen te moeilijk. Je moet deze meiden anders benaderen, meer uitleggen. Toch mag het ook weer niet te kinderachtig zijn. Het is best lastig om daar een goede vorm voor te vinden, maar dat is gelukt.”

“Zij vinden make-up, kleding en jongens ook leuk om over te praten”

Fotoshoot

Als ze weten wat er zoal in STOERenzo moet komen, beginnen Ilse, Simone en Anniek met het vullen van het tijdschrift in Jilster. Ze organiseren zelfs een fotoshoot voor de meiden op de Margaretha Hardenbergschool, compleet met visagist, professionele fotograaf en stapels te passen kleding en schoenen. “Voor deze groep jongeren wordt eigenlijk nooit zo veel georganiseerd. Ouders vertelden ons na afloop dat hun dochter nog nooit zo blij was thuisgekomen”, aldus Ilse.

Zelf bellen

Als klapper op de vuurpijl is de regionale pers bij de fotoshoot aanwezig. Er verschijnt een artikel in Dagblad van het Noorden en een item op de regionale televisie. Om de financiering van het drukwerk rond te krijgen, bellen de havisten zelf bedrijven op. “We waren eerst van plan om twintig exemplaren te laten drukken. Maar nu hebben we al genoeg geld om elk meisje op een zml-school in Groningen een exemplaar aan te bieden”, vertelt Anniek. En dan gaat het ineens hard. De directeur van de Margaretha Hardenbergschool raakt ook enthousiast. Hij regelt dat de meiden hun STOERenzo kort kunnen presenteren tijdens een bijeenkomst van de Regionale Expertise Centra. Daarna stuurt een directeur een mail naar alle zml-scholen in het land, met de vraag om ook enkele exemplaren van STOERenzo te bestellen.

“Wij hadden nooit gedacht dat het zo’n succes zou worden”, vertelt Anniek. “We zijn pas zeventien! Maar we hebben zoveel leuke reacties gehad.”

Belangeloos

Maar het allermooiste aan dit waargebeurde kerstverhaal is toch wel dat Simone, Ilse en Anniek zich belangeloos inzetten voor ‘hun meiden’. “Het is een beetje een vergeten groep”, zo vertelt Ilse wijs. “Nu ik de meiden van de zml-school heb leren kennen, blijkt dat we ook veel overeenkomsten hebben.” De sectordirecteur op hun eigen school verwoordde het zo: “Jullie empathisch vermogen is enorm gegroeid.” Een moeilijke zin voor de doelgroep, maar Ilse, Simone en Anniek zijn het er zeker mee eens. Anniek: “Ik realiseer me nu bijvoorbeeld dat niet iedereen even met de trein naar Groningen kan gaan om te winkelen. Die kleine dingen, dat maakt een groot verschil.”

Miljonair

Blijft er nog iets te wensen over als je als zeventienjarige zoveel onverwacht succes hebt met een schoolopdracht? Anniek: “Heel stiekem hopen we dat een miljonair over STOERenzo leest en dat hij het blad wil uitgeven. Stel je voor dat het over tien jaar dan nog bestaat. Dan kunnen wij zeggen: ‘Zo, dat hebben wij maar mooi gedaan!’” En zo eindigt dit sprookjesachtige kerstverhaal, althans voorlopig. Ben je deze miljonair of wil je zelf een exemplaar bestellen van de glossy STOERenzo? Mail dan naar Simone, Ilse of Anniek. Bekijk ook het filmpje van Jilster tv!