School is weer begonnen!

Het schooljaar is weer begonnen. Wederom buigen leraren zich over de vraag hoe zij hun klas weer gemotiveerd krijgen. Wij hebben de gouden tip! Laat leerlingen zelf een tijdschrift maken. Het project begint op de computer en eindigt met een echt, zelfgemaakt tijdschrift.

Hoera! Jullie gaan je eigen tijdschrift maken

Leerlingen krijgen op school veel informatie te verwerken. Niet alle lesstof blijft hangen. Vaak komt dit door een tekort aan motivatie of een lage spanningsboog. Door de lesstof in een andere vorm te gieten maak je het interessanter voor de leerlingen. Samen werken aan een tijdschrift zorgt voor een gevoel van saamhorigheid. Leerlingen werken aan teambuilding en gaan de lesstof samen verwerken. Als kers op de taart hebben zij samen een echt tijdschrift in handen. Een tastbaar product ontwikkeld door hardwerkende leerlingen. 

Combineer leerdoelen

Met het maken van een tijdschrift kunnen meerdere leerdoelen gecombineerd worden. Zeker als het maken van het tijdschrift een langdurend project is, kunnen meerdere vakken en vaardigheden in de tijdschrift-opdracht verwerkt worden. Denk bijvoorbeeld aan vaardigheden, zoals het verwerken van tekst en de opmaak van pagina’s. Leerlingen leren schrijven voor een publiek en moeten creatief omgaan met de ruimte op een pagina. 

Werken in teamverband

Bij projectmatig werken heb je een gezamenlijk doel. Je werkt op verschillende manieren samen waardoor doelen makkelijk worden behaald. Meer interactie tussen leerlingen zorgt voor een betere onderlinge band en verbetert de communicatievaardigheden. 

Als ze het tijdschrift samen afronden geeft dat een gevoel van saamhorigheid en trots. 

Voorbeelden

Op onze website vind je verschillende voorbeelden van leerkrachten die Jilster als innovatieve lesmethode inzetten in de klas. Een tijdschrift kan namelijk voor verschillende doeleinden gemaakt worden. Denk aan: profielwerkstuk, scriptie, stageverslag, posterpresentatie, etc.. Ook studenten maken steeds vaker gebruik van de voordelen van Jilster. We zien bijvoorbeeld hoe zij Jilster als tool gebruiken bij het opstellen van hun CV & portfolio. 

Probeer Jilster nu gratis en ontdek zelf de mogelijkheden voor gebruik in het onderwijs.