ChangeVision is een eigenzinnige organisatie die werk maakt van veranderingen in de organisaties van haar klanten. Samen met relaties maakt ChangeVision jaarlijks een Glossy over Roundtable bijeenkomsten waarin grote thema’s in een open sfeer voor het voetlicht gebracht worden. Co-creatie in optima forma.

Explore, experience en exploit …

afbeelding bedrijfsmagazine ChangeVisionJaarlijks organiseert ChangeVision samen met relaties een Roundtable over een actueel thema dat meerdere organisaties bezighoudt. De bijeenkomst is “A journey into the unknown”: Om je heen kijken, onderzoeken, analyseren, begrijpen, ervaren en samen delen. Kortom: “Explore, Experience en Exploit”.

  • Explore: waarnemen en observeren.
  • Experience: ervaren, begrijpen, delen.
  • Exploit: gebruiken en ondernemen.

De deelnemers presenteren hun denkbeelden, gaan met elkaar in dialoog en leren van elkaars ervaringen waarmee geanticipeerd wordt op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en bij de (aansturing van) organisaties.

Samen werken aan een mooi resultaat

De vorm is er één van co-creatie en onderdeel daarvan is om samen een glossy te maken waarin de ervaringen worden gedeeld. Het proces van de totstandkoming van de glossy ‘an sich’ heeft ook een functie: samen werken aan een mooi resultaat, een gezamenlijke reis maken en met een gevoel van trots resultaten tastbaar maken en delen. Het gaat om iets om trots op zijn, om een gevoel dat je mee naar huis wilt nemen en waarover je wilt vertellen. Kortom, bij het samen werken aan een glossy is er sprake van marketingcommunicatie ten top.

De deelnemers zijn betrokken bij de keuze van het jaarlijkse thema, bij de organisatie van de Roundtable, bij de zoektocht naar inleiders, bij het schrijven van artikelen en bij het tot stand komen van een Glossy. Aansluitend aan de Roundtable wordt een Jilster redactieteam geformeerd. Alle betrokkenen leveren kopij en zorgen voor het ontstaan van de jaarlijkse Glossy. Co-creatie in optima forma, dus. Bekijk een impressie van “The Making of….”

Wil je snel resultaat zien, kies dan voor het maken van een brochure.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie