Zuyd Hogeschool in Sittard laat hbo-studenten Social Work aan het einde van hun tweede studiejaar een eigen tijdschrift maken. Een tijdschrift waaruit moet blijken dat ze de basis van de eerste twee jaar van hun studie beheersen, een proeve van bekwaamheid. Een toetsvorm opgezet door Matthias Deleu, Alexandra Jacobs en Frans Roovers van Zuyd Hogeschool.

 

Basisproef

Drie jaar geleden veranderde het curriculum van de bacheloropleiding Social Work. Een opleiding waarin studenten opgeleid worden tot een generalistische professional met een specialisatie in het sociale domein. In Social Work 2.0 wordt in de eerste twee jaar van de studie een stevige basis gelegd. De vraag die Matthias Deleu en Alexandra Jacobs zich toen stelden, was hoe kunnen onze studenten – individueel – laten zien wat ze van de eerste twee jaar van hun studie hebben opgestoken. Matthias: “Het moest een basisproef, proeve van bekwaamheid, worden die niet saai was. Onze zoektocht bracht ons bij het maken van een tijdschrift door de student in een online omgeving die zeer transparant en zeer snel is. Individueel maakt iedere student verschillende opdrachten waarin competenties worden verwerkt die ze moeten beheersen en waar ze op worden getoetst. De opdrachten plaatsen ze in de vorm van korte artikels in een tijdschrift.” Het is dit jaar voor de derde keer dat Zuyd Hogeschool zijn studenten Social Work een eigen tijdschrift laat maken.

 

“Door het maken van een glossy kunnen we integraal beoordelen of de student de competenties op niveau beheerst.”

 

Gestroomlijnd

“Als coördinatoren zorgen Alexandra en ik ervoor dat alles binnen een blok goed loopt”, vervolgt Matthias. “In de maanden mei – juni zijn de studenten in dit blok negen weken met het tijdschrift bezig. Na zes weken is het af en volgt een acquisitiegesprek waarin de student aan de hand van het tijdschrift zichzelf positioneert. Dit gesprek zorgt ervoor dat ze heel goed weten wat ze te bieden hebben. Hier etaleren ze hun kennis en kunde, voordat ze op stage gaan in het derde jaar.”

“Iedere student maakt negen verplichte opdrachten. Van een interview met iemand uit het werkveld, een review van boeken uit het sociale domein, een top drie van inspirerende denkers tot drie – voor de student – belangrijke methodieken en het schrijven van een essay. In totaal zijn er vierentwintig opdrachten. Een grote vrije keus vinden wij ook belangrijk, omdat het tijdschrift echt van de student moet zijn. De opmaak lieten we helemaal los, dat deden ze zelf.” Voorbeelden van vrije opdrachten zijn “politieke voorkeur”, “waar ik trots op ben” en het onder de loep nemen van de eigen socialisatie.

Matthias: “Voor de student is het belangrijk dat de toetsing bij aanvang helder is. Samen met Alexandra, die ook in het lectoraat Professioneel Beoordelen zit, hebben wij dit blok zo opgezet dat iedere opdracht beoordeeld wordt met behulp van rubrics. Daarin staat onder meer wat een student (minimaal) moet doen om een voldoende of excellente beoordeling te halen. Op deze manier kunnen studenten transparant werken en worden ze transparant beoordeeld. De tutor beoordeelt de opdrachten van zijn studenten. Het schrijven van een essay, dat een belangrijk en zwaar onderdeel is van dit blok, wordt random uitgedeeld aan tutor-collega’s voor een objectieve beoordeling. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de student – los van zijn/haar tutor – een beschouwelijk stuk schrijft met een eigen, persoonlijke visie over hedendaagse, sociale verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.“

 

Zie hieronder een aantal covers van tijdschriften die de studenten gemaakt hebben:covers studenten social work

Co-productie

Alles van het tijdschrift is individueel. Door deze toetsvorm ‘zie’ je de individuele student. Op zekere hoogte wordt er ook samengewerkt. Ongeveer een keer in de week bespreekt een tutor met een groep van twaalf studenten de opdracht. De studenten worden daarin door de tutor gecoacht. Dit is een moment waarop ze elkaar kunnen helpen en inspireren, dingen initiëren of al verwerken. “De weg er naartoe maken we samen, dat vinden wij – als Social Workers – heel belangrijk. We evalueren altijd uitgebreid met de student en we bereiden dit blok ook voor met de student. Als docent, coördinator nemen wij de evaluatieresultaten van het voorgaande jaar mee en passen waar nodig het lesprogramma van dat blok aan. Een pool van studenten wordt hiermee benaderd en gevraagd daarop te reageren. Uiteindelijk informeren zij hun collega-studenten over de opdracht, het maken van het tijdschrift. Dit doen we ook om de hiërarchie wat weg te nemen.”

De ervaring leert

Er zitten strakke deadlines in dit blok, waarin gestuurd wordt op opdrachten. Iedere keer als een opdracht af is, wordt deze nagekeken en beoordeeld. Daarna plaatst de student zijn opdracht in het tijdschrift. Om dit goed te laten verlopen is technische ondersteuning onmisbaar. Matthias: “De afgelopen jaren hebben we geleerd dat het inleveren van de opdrachten handig is via blackboard. Hiervoor heb je iemand nodig die technisch onderlegd is, maar ook weet waar de digitale omgeving aan moet voldoen. Frans Roovers, collega-docent bij Social Work en ICT-ondersteuner op Zuyd en handig met blackboard, heeft parallel aan alle inhouden en deadlines van de opdrachten in onze omgeving op blackboard een eigen site ontwikkeld met dezelfde tijdlijn. Als de student de opdracht heeft ingeleverd, wordt deze meteen gecontroleerd op plagiaat voordat de tekst gepubliceerd wordt. De student krijgt een ‘go’ en een punt. Deze punten – met wisselende grootte wat betreft uren-investering – van alle opdrachten vormen uiteindelijk één cijfer voor de basistoets.”

‘Empoweren’

“We merkten de afgelopen jaren dat de artikelen geschreven voor in het tijdschrift, die te maken hadden met sociologie en filosofie wat ‘mager’ waren. Nu verzorgt een professional, een socioloog, een werkcollege over sociologie. Studenten krijgen een review over wat ze de afgelopen twee jaar hebben gekregen. In dit werkcollege wordt aangegeven wat wij specifiek willen terugzien aan inhoud in het tijdschrift van de student in bijvoorbeeld een boekreview of in het interview. Van de studenten verwachten we nu meer verdieping.”

Het zou zonde zijn als een student zijn/haar tijdschrift niet thuis of in het werkveld laat zien vanwege de onzekerheid als het gaat om de taal. Bij sommige studenten kwam dit naar voren uit evaluatiegesprekken. “Om de kwaliteit van schrijven op niveau te brengen, krijgen studenten schrijfles. Heel technisch met parallel daaraan het lezen van goede artikelen en essays van belangrijke mensen uit het sociale domein. Drie keer een werktraining rond schrijven moet studenten ‘empoweren’ op taal. De tutor verzorgt deze trainingen, zodat hij het schrijfproces van de student kan volgen.” Matthias geeft dit ook als advies mee aan andere collega’s: investeer in taal.

Feestelijk moment

“Voor iedere student laten we drie exemplaren drukken. Twee voor henzelf en een voor school, omdat het een officieel examendocument is. Dit is een service van school dat door studenten enorm wordt gewaardeerd. Ook voor ouders is het leuk te zien wat hun zoon of dochter op de opleiding doet en leert. De studenten zijn super trots als ze hun tijdschrift in handen krijgen en vinden het fantastisch een eigen glossy te hebben. Als de tijdschriften klaar zijn en geleverd worden, maken we daar een feestelijk moment van. Voor de student is dit belangrijk. Je bent klaar en je mag op stage!”

Om mee te geven

“De studenten waarderen het zeer om echt iets van zichzelf te maken. Andere scholen zou ik willen meegeven, probeer te vernieuwen in je toetsvorm. Het maken van een tijdschrift is een leuke, persoonlijke en kwalitatieve manier van toetsen. Als opleiding moet je er goed over nadenken, wat willen wij toetsen als we dit doen. Het is goed om in het onderwijs van elkaar te leren. Daarom kunnen collega-docenten van andere scholen contact met mij opnemen voor meer informatie over deze manier van toetsen, het maken van een eigen tijdschrift. Via telefoonnummer +31 (0)46 420 70 70 of via de mail matthias.deleu@zuyd.nl.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie